„Тези магически думи“ на Павлина Върбанова

„Тези магически думи“ на Павлина Върбанова

Павлина Върбанова постоянно работи с книги. Тя е редактор и коректор, затова непрекъснато поправя грешно написани думи, заменя, добавя, съкращава думи и препинателни знаци. За тези, които се колебаят как се пише правилно, е създала специален сайт „Как се пише?“ .

В Националната седмица на детската книга Павлина Върбанова предизвиква малките участници да създадат нови думи за вече съществуващи предмети. Например един чорап може да се превърне в подботушник, кракообувалка или кракодреха, а футболът в шутокрак.


В работилницата на Павлина децата се превръщат и в редактори и коректори. Защо има разлика между индийци и индианци или между шампион и шампоан?

107 1

Свържете се с нас

Национална седмица на детската книга

Контакти

ул. „Кракра“ 20, ет. 1, ап. 6,
София,  България.
Email : books@nsdk.bg

FACEBOOK